Mogu li pritiskati papučicu gasa do kraja i dobiti isti učinak?

Ne, još uvijek ne biste postigli isti učinak, a time možete oštetiti sklop gasa i pogonsku jedinicu! Ljudske fizičke radnje ne mogu nadomjestiti elektroničke signale koje pruža Drive Booster Modul.