Da li je nakon tuninga motora potrebno mijenjati kočnice na vozilu?

Nije potrebno .